Noble Assets

Noble Assets

Oferujemy Państwu niszowe inwestycje alternatywne oparte na diamentach.

Noble Assets

Dzięki nam

oferowane przez nas inwestycje w unikatowe aktywa diamentowe pozwalają uzyskiwać wysokie i regularne dochody w okresie średnio, a przede wszystkim długoterminowym. Diamenty przez nas oferowane to najlepsza możliwa jakość. To diamenty o najlepszych parametrach szlifu, jego jakości, to również diamenty najczystsze, większość z nich nie posiada żadnych skaz, co określa się mianem FL – IF (Flawless – Internally Flawless).

Aby właściwie ocenić diament i zakwalifikować go jako inwestycyjny nie wystarczy podstawowa parametrów 4C. Do takiej kwalifikacji muszą zgadzać się wszystkie parametry które sami określamy mianem 8C, a dla niektórych szlifów brylantowych mianem 9C (w tym efekt brylancji, fluorescencja, proporcje szlifu, inne), a i tak dodatkowo nakładamy na taką decyzję jeszcze naszą wiedzę, historyczne raporty i parametry wzrostu cen które posiadamy oraz szereg innych danych, w tym co bardzo istotne dane dotyczące potrzeb rynku w szerokiej skali, a co za tym idzie możliwości zbycia konkretnych diamentów w perspektywach krótko, średnio i długoterminowych. Co równie istotne są to informacje które dotyczą możliwości zbycia tych diamentów w różnej formie, w tym również giełdowej i aukcyjnej. Zwłaszcza w przypadku diamentów kolorowych jest to bardzo istotny pozytywny czynnik, ponieważ dużo więcej elementów jak wspomniane 8C – 9C ma wpływ na to aby taki diament określić mianem inwestycyjnego.

Kolorowe diamenty inwestycyjne przeznaczone są tylko dla wyjątkowych koneserów oraz osób posiadających bardzo duży majątek, który definiuje ich status określany mianem UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individuals). Wartość tych unikatowych diamentów kolorowych wzrasta w długoterminowym okresie nawet do kilkuset procent, a zależne jest to między innymi od wielkości diamentu, jego szlifu, innych elementów, ale przede wszystkim od koloru jaki posiada dany diament, wyjątkowości tej barwy i jej nasycenia, a co za tym idzie efektu unikalności który wytwarza dla danego diamentu pewną specyfikę co sprawia, iż diament ten jest poszukiwany, tak przez najstarsze domy jubilerskie wytwarzające wyjątkową biżuterię, jak również przez innych klientów, a dodatkowo spełnia wszelkie cechy aby stać się również diamentem aukcyjnym.

Wzrost wartości

mogą osiągnąć również diamenty bezbarwne, ale muszą one posiadać wyjątkowe parametry, w tym wielkość takiego diamentu musi wynosić minimum kilkadziesiąt karatów, chyba że mówimy o parze diamentów z której każdy diament posiada identyczny kształt i parametry, a dodatkowo co jest rzadkością, powstały one z jednego surowego diamentu. W tym wypadku wielkość każdego z tych diamentów nie musi być aż tak ekstremalnie duża.

Podsumowując, mnóstwo czynników ma wpływ na proces selekcji diamentów bezbarwnych, a tym bardziej diamentów kolorowych, które jako kamienie surowe mogą̨ zostać́ poddane procesowi uszlachetnienia, aby stać́ się̨ de-facto diamentami inwestycyjnymi. Zauważyć tutaj należy iż w razie potrzeby możliwe jest bardzo szybkie wyjście z inwestycji w takie diamenty lub tylko częściowe wyjście kapitałowe z takiej inwestycji jeżeli tworzy ją większa ilość diamentów̨ ponieważ można ją łatwo podzielić co jest przeciwieństwem na przykład do inwestycji w nieruchomości z których wyjście jest długotrwałe i obarczone ryzkiem poniesienia strat, a dodatkowo nie ma możliwości dokonania ich podziału, nie da się bowiem podzielić nieruchomości w postaci domu aby sprzedać takie aktywo transzami. W związku z tym można z pewnością powiedzieć, że diamenty są nie tylko

wyjątkową inwestycją, ale także idealnym zabezpieczeniem majątku, zwłaszcza w niepewnych czasach kryzysów gospodarczych i geopolitycznych. Diamenty są również aktywem bardzo mobilnym w przeciwieństwie na przykład do nieruchomości. Oczywiście, nie zawsze można dobrać większą ilość diamentów dla konkretnej kwoty inwestycji jeżeli chce się zmaksymalizować zyski ponieważ należy w takim wypadku postawić na inwestycje w diamenty kolorowe, a w związku z tym, że są one dobrami o bardzo dużej wartości to przy ograniczonym pułapie kapitału do pewnej określonej wartości nie da się zgromadzić majątku w kilku diamentach tylko koncentruje się on w jednym konkretnym diamencie który posiada wyjątkowe parametry i cechy jak wspomniane powyżej. Plusem jednak takiej sytuacji jest maksymalizacja zysków.

Opisana sytuacja nie ma negatywnych wpływów na zbycie aktywów diamentowych, ma wręcz w przeciwieństwie do nieruchomości kilka pozytywnych wymiarów. Im bardziej unikatowy diament, tym bardziej jest poszukiwany, tym prościej go zbyć, cena nie gra przy tym roli. Świadczą o tym ceny diamentów które idą w dziesiątki milionów dolarów za konkretny diament, jeżeli posiada on oczywiście te określone, wyjątkowe cechy. Tak więc można to podsumować w dużym skrócie w ten sposób: im droższy diament, tym lepszy, tym bardziej wyjątkowy, a więc tym bardziej poszukiwany. Oczywiście diament musi posiadać wszystkie cechy tej wyjątkowości. Nieruchomość, zwłaszcza o bardzo dużej wartości, można zbywać latami, a sprzedaż tak unikatowych diamentów lub diamentu o jakim tu mówimy trwa maksymalnie około 6 miesięcy. Jeżeli jest to sprzedaż aukcyjna, jednak bardzo często termin ten nie przekracza 90 dni, ponieważ w dużej mierze sprzedaż ta odbywa się do innych, określonych klientów,

tych z sektora biżuteryjnego, a mianowicie wspomnianych powyżej najstarszych manufaktur lub do osób prywatnych w „Diamentowym Kręgu”. Zalety inwestycji w diamenty są niezaprzeczalne. Ich niewielkie rozmiary kumulują w sobie niezwykłe wartości, od estetycznych po materialne. W tym przypadku możemy mówić o majątku niezwykle mobilnym, niosącym ze sobą prestiż i poczucie luksusu. Diamenty inwestycyjne są olbrzymim generatorem zysku, sam proces uszlachetnienia powoduje już wzrost wartości tych aktywów, w niektórych wypadkach, w zależności od parametrów wybranych diamentów jest to wzrost wyjątkowo wysoki, nie wspominając o okresie przechowania tych aktywów, im dłuższy okres tym wyższy wzrost wartości, a w związku z tym diamenty inwestycyjne są również idealnym aktywem kapitałowym które można wykorzystać do bardzo wielu operacji w strukturze Family Office (Asset Protection, Asset Allocation, Wealth Planning, Private Pension Planning, Charity & Philanthropy, etc.)

Rynek diamentów

inwestycyjnych to struktura elitarna, a nie masowa, w której do dziś funkcjonują zasady przyjęte przed wiekami. Kierując się tymi zasadami proponujemy Państwu przystąpienie do grona naszych klientów. Dodatkową ofertą jaką kierujemy do Państwa to możliwość przejścia z inwestycji w majątek nieruchomy do inwestycji w majątek mobilny jakim są diamenty. Jest to o tyle interesująca formuła, iż nie musicie Państwo sprzedawać swojej nieruchomości, a następnie dokonywać zakupu diamentów. Oferujemy Państwu transakcje barterową, wymiany Państwa nieruchomości w zamian za aktywa w postaci unikatowych diamentów inwestycyjnych oraz wyjątkowej biżuterii stworzonej z takich właśnie diamentów.

Nieruchomości

nie da się podzielić i wychodzić z takiej inwestycji etapami, w przeciwieństwie do diamentów, gdzie majątek diamentowy może stanowić jeden lub kilka unikatowych diamentów lub dużo większa ich ilość, jeżeli chcemy nasz majątek diamentowy zdywersyfikować, a wartość nieruchomości jest bardzo duża i wystarczająca, aby takiej dywersyfikacji dokonać.

Diamenty zatem to aktywa nie tylko unikatowe w swoim rodzaju, nobilitujące, ale również aktywa bardzo mobilne i wyjątkowe pod kątem możliwości wyjścia z takiej inwestycji również etapami w razie takiej potrzeby właściciela diamentowego majątku. Wzrost wartości diamentowego majątku w skali około 10 lat to również walor ponadstandardowy i wyjątkowy, ponieważ może on rosnąć nawet powyżej 120 % jeżeli chodzi o niektóre diamenty bezbarwne, a przy diamentach bezbarwnych o bardzo dużej wielkości i parametrach aukcyjnych

lub przy wyjątkowych diamentach kolorowych może ten wzrost wynosić nawet w granicach kilkuset procent. Podsumowując, oprócz transakcji kapitałowych zakupu unikatowych diamentów lub wytworzonej z nich biżuterii oferujemy Państwu również jako jedyni na rynku transakcje barterowe wymiany nieruchomości na aktywa diamentowe i biżuteryjne. Nasza propozycja zatem to i w tym wypadku logiczny ciąg inwestycyjny – nieruchomość, unikatowe diamenty i biżuteria, gotówka – stosownie do Państwa potrzeb i w określonym przez Państwa terminie.