Nieruchomości

Nieruchomości

W ramach dywersyfikacji naszego portfolio wprowadzamy całkowicie nową i unikatową ofertę.

Real Estate

Posiadacie Państwo nieruchomość, czyli majątek nieruchomy? Możecie zamienić go na majątek mobilny! Możecie więc Państwo „skrócić” drogę do tak wyjątkowej inwestycji jaką są diamenty lub biżuteria, które oferujemy. Możemy dokonać tej transakcji w formie wymiany barterowej, nieruchomość w zamian za aktywa diamentowe lub biżuteryjne.


Oczywiście koniecznym warunkiem takiej transakcji jest akceptacja przez nas oferowanej nam nieruchomości, która ma podlegać transakcji, chodzi przy tym przede wszystkim o jej wygląd, stan, ale również o lokalizację i inne czynniki, które muszą składać się na to, aby uznać, iż dana nieruchomość jest w sferze naszego zainteresowania. Takie nieruchomości to przede wszystkim luksusowe rezydencje, w tym dworki, pałace, zamki. Bardzo chętnie kupimy winnice, ale mogą to być również działające biznesy typu hotele (luksusowe) oraz nieruchomości komercyjne. Wszystkie nieruchomości muszą być w bardzo dobrym stanie. Oczywiście przy tych ostatnich ocenie nie podlega tylko sama nieruchomość, ale również prowadzony biznes, chyba że przykładowo nieruchomość, w której prowadzona jest forma działalności typu hotel, będzie nabywana przez nas, aby zmienić jej przeznaczenie na prywatną luksusową rezydencję.

Jednym z warunków przeprowadzenia transakcji jest fakt, iż dana nieruchomość musi być wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń, co jest podstawą do prowadzenia rozmów, a przynajmniej słowna deklaracja ze strony właściciela nieruchomości, że do transakcji taką właśnie nieruchomość przedłoży, a więc w razie potrzeby zostaną uregulowane przed transakcją wszelkie zobowiązania, które na danej nieruchomości ciążą. Jest to oczywiste, iż dla Państwa nie stanowi to żadnego problemu, wręcz w większości taka sytuacja nie ma miejsca, jednak wspominamy o tym pro forma ze względów etycznych. Niektóre z tych nieruchomości po ich zakupie upiększamy o diamentowe elementy, a następnie tak upiększoną nieruchomość sprzedajemy również naszym klientom, co jest przez nich traktowane jako dywersyfikacja ich ogromnego majątku, na dodatek majątku, którym mogą się poszczycić, ponieważ należą do bardzo elitarnego i nielicznego grona właścicieli „Diamentowych Rezydencji”. Państwo również możecie dołączyć do tej grupy, zgłaszając u nas takie zapotrzebowanie. Możemy również na życzenie upiększyć Państwa obecną nieruchomość, jeżeli posiada ona taki potencjał, co oceniamy osobiście, zastrzegając sobie prawo do takiej oceny, w tym również pod kątem artystycznym.

Każdą nieruchomość personalizujemy, projekty są niepowtarzalne, jednak nie wykonujemy takich zleceń masowo, więc w razie odmowy wykonania takiego zlecenia prosimy o zrozumienie takiej decyzji. Oferta nasza dedykowana jest dla właścicieli wielu lub jednaj nieruchomości. Z powodów etycznych zaznaczamy jednak, iż właściciel tylko jednej nieruchomości nie może oczekiwać otrzymując diamenty inwestycyjne, że spienięży je w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu. Jeżeli transakcja będzie na tyle duża, że właściciel takiej nieruchomości otrzyma w rozliczeniu diament aukcyjny, to standardowy okres oczekiwania na przeprowadzenie aukcji tego kamienia i otrzymanie gotówki, to okres około 6 miesięcy. Oczywiście okres ten w wielu przypadkach może się skrócić, jednak są to przypadki jednostkowe. Wszystko zależy od wartości transakcji, wielkości i jakości diamentu, jego unikatowości, a im bardziej unikatowy i droższy diament tym okres ten może być krótszy. Standardowo jednak większość transakcji dotyczy klientów, którzy nie mają potrzeby spieniężania swoich aktywów diamentowych w tak krótkim okresie czasu i traktują tą transakcję jako długoterminową inwestycję, przejście z części swojego majątku nieruchomego do majątku mobilnego.

Przechowanie diamentów

inwestycyjnych lub biżuterii z nich wytworzonej, która może stanowić część rozliczenia całej transakcji, to również oszczędności wynikające z utrzymania nieruchomości, mniejszy „problem” dla właściciela, gdyż o nieruchomość często niezamieszkałą a służącą tylko jako jedna z rezydencji do wypoczynku trzeba dbać, za to diamenty i biżuteria w domowym sejfie lub bankowej skrytce to mniejszy „problem” i minimalne koszty przechowania. Istnieją dziesiątki czynników, które odróżniają aktywa mobilne jakimi są diamenty inwestycyjne czy wytworzona z nich biżuteria od nieruchomości. Każdy z klientów ma inne powody, które wpływają na to, że dywersyfikuje on swoje portfolio majątkowe lub zamienia w całości majątek nieruchomy na majątek mobilny i to ten właśnie majątek mobilny staje się dla niego bardziej pożądany niż majątek nieruchomy. Decyzje pozostawiamy Państwu, ale jesteśmy również po to, aby rzetelnie i etycznie w takich decyzjach Państwu doradzić.