Home

Levy & Partners

Diamenty inwestycyjne są olbrzymim generatorem zysku, ponieważ już sam proces uszlachetnienia powoduje wzrost wartości tych aktywów, w niektórych wypadkach, w zależności od parametrów danego diamentu, jest wzrostem wyjątkowo wysokim, a w związku z tym diamenty inwestycyjne są idealnym aktywem, które może znaleźć się w prywatnych rękach Państwa lub Państwa rodziny.

Levy & Partners

Diamenty inwestycyjne są olbrzymim generatorem zysku, ponieważ już sam proces uszlachetnienia powoduje wzrost wartości tych aktywów, w niektórych wypadkach, w zależności od parametrów danego diamentu, jest wzrostem wyjątkowo wysokim, a w związku z tym diamenty inwestycyjne są idealnym aktywem, które może znaleźć się w prywatnych rękach Państwa lub Państwa rodziny.

Levy & Partners

Diamenty inwestycyjne są olbrzymim generatorem zysku, ponieważ już sam proces uszlachetnienia powoduje wzrost wartości tych aktywów, w niektórych wypadkach, w zależności od parametrów danego diamentu, jest wzrostem wyjątkowo wysokim, a w związku z tym diamenty inwestycyjne są idealnym aktywem, które może znaleźć się w prywatnych rękach Państwa lub Państwa rodziny.

Levy & Partners

Diamenty inwestycyjne są olbrzymim generatorem zysku, ponieważ już sam proces uszlachetnienia powoduje wzrost wartości tych aktywów, w niektórych wypadkach, w zależności od parametrów danego diamentu, jest wzrostem wyjątkowo wysokim, a w związku z tym diamenty inwestycyjne są idealnym aktywem, które może znaleźć się w prywatnych rękach Państwa lub Państwa rodziny.

4C

Diamenty inwestycyjne

lub wyjątkowa biżuteria wytworzona z takich właśnie diamentów są unikatowym, a zarazem idealnym aktywem kapitałowym które można wykorzystać w strukturach planowania sukcesji majątkowej.

Podkreślić należy, iż rynek diamentów inwestycyjnych to struktura elitarna, a nie masowa. Do dziś jako nieliczni, działamy na bazie niezmiennych od wieków tradycji, które w innych kręgach biznesowych są czymś już niespotykanym.

Levy i Partnerzy to najwyższej klasy eksperci diamentów, innych kamieni szlachetnych oraz biżuterii. Również mający ponad 3106 caratów ‘’Cullinan’’, największy diament jaki do dnia dzisiejszego został wydobyty, został powierzony rodzinie Levy, aby reprezentując Króla Edwarda VII wyznaczyć najlepszych szlifierzy do jego cięcia. Diament został oszlifowany w jednej z najlepszych w tamtych czasach szlifierni w Amsterdamie należącej do braci Asscher. Powstało z niego kilkadziesiąt mniejszych i 9 dużych diamentów o różnych szlifach, które w późniejszym czasie znalazły się w Insygniach Koronnych Królestwa Wielkiej Brytanii, w tym Wielka Gwiazda Afryki (‘’Cullinan I’’), mający ponad 530 caratów, do dziś największy, bezbarwny, oszlifowany diament na świecie.

Nasza oferta to

długoterminowa, o silnej podstawie, relacja z naszymi klientami, zbudowana przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu i dostrzeganiu indywidualnych potrzeb klienta.

Rodzina Levy

to jedna z najbardziej znanych i najdłużej działających rodzin w sektorze diamentowym której początki działalności w tym sektorze liczą ponad 300 lat i sięgają połowy XVII wieku, kiedy to pochodzący z Hamburga, od młodości zamieszkały w Londynie, Benjamin Levy jako jeden z udziałowców British East India Company nawiązał pierwsze kontakty w handlu diamentami.

Diamenty które zdobią ekskluzywną biżuterię najbardziej znanych i najlepszych manufaktur biżuteryjnych,

a następnie trafiają do najznamienitszych klientów nabywających tego typu wyroby, są między innymi diamentami przechodzącymi przez ręce oraz pochodzącymi z zasobów rodziny Levy i jej Partnerów.

Levy i Partnerzy to członkowie oraz akcjonariusze wielu giełd diamentów, między innymi w Antwerpii, Amsterdamie, Londynie, Nowym Jorku czy Tel Awiwie. To pokolenia działalności w sektorze diamentowym na wszystkich jego szczeblach, również jeżeli chodzi o wydobycie i uszlachetnianie diamentów oraz ich sprzedaż, w tym w formie giełdowej i aukcyjnej oraz stałym odbiorcom z własnego „Diamentowego Kręgu” którymi są tylko niektóre najznamienitsze manufaktury i firmy jubilerskie wytwarzające ręcznie wykonaną biżuterię najwyższej jakości, są to również bardzo znamienite i zamożne osoby prywatne oraz klienci instytucjonalni, w tym z ogromnymi tradycjami najstarsze Prywatne Banki, Firmy Family Office, Wealth Management i Asset Management, które nabywają te dobra również dla swoich wyjątkowych i najznamienitszych klientów.

Levy i Partnerzy to grupa osób posiadających dyplomy najbardziej prestiżowych Instytutów Gemmologicznych na Świecie, to osoby posiadające ogromne doświadczenie, jak również kolejne pokolenia prężnie działających i kreatywnych młodych następców.

Osobą taką jest również Pani mgr Inez Levy, Dyplomowana projektantka biżuterii oraz Dyplomowana Gemmolog, ekspert diamentów surowych i oszlifowanych, w tym diamentów kolorowych, jak również ekspert innych kamieni szlachetnych. Pani Levy jest również Dyplomowanym Managerem i doradcą inwestycyjnym specjalizującym się zwłaszcza w inwestycjach alternatywnych jakimi są również tak unikatowe dobra luksusowe i aktywa jakimi są diamenty oraz biżuteria.

Oferta, którą kierujemy do Państwa to nobilitacja i ekskluzywność. Oferta ta jest spersonalizowana, a ze względu na jej wyjątkowość i szeroki zakres, w zależności od potrzeb klienta jest każdorazowo profilowana. Właśnie w związku z bardzo daleko idącą personalizacją każdorazowo ostateczną ofertę przedstawiamy klientom tylko w rozmowach osobistych, po uprzednim zapoznaniu się z Państwa potrzebami i możliwościami.

Nasza oferta

obejmuje także formułę zarządzania i pomnażania majątku, który może być przekazywany z pokolenia na pokolenie, również poprzez inwestycje w wyjątkowe diamenty i biżuterię za pośrednictwem specjalnie tworzonego dla potrzeb konkretnego klienta Prywatnego Funduszu Diamentowego.

Istnieją również dodatkowe opcje jakie Państwu oferujemy, w tym legalnej formy optymalizacji podatkowej, transferu i ochrony majątku, w tym aktywów diamentowych i biżuteryjnych,

na przykład poprzez udostępnienie Państwu w Szwajcarskich strefach wolnocłowych prywatnych skrytek depozytowych dedykowanych tak dla osób prywatnych jak również dla firm czy specjalnych Funduszy Diamentowych tworzonych na potrzeby klienta. W tym wypadku 100 % kapitału jest chronione i pracuje na Państwa zyski, bez zbędnych obciążeń podatkowych, a optymalizacja podatkowa jest wykorzystana w sposób maksymalny i efektywny co daje wymierne korzyści, zwłaszcza w okresie długoterminowym co wiąże się przede wszystkim w widocznym, bardzo wysokim, wzrostem Państwa majątku.

Nasze motto

to przede wszystkim wysoka kultura biznesu. Gwarantujemy Państwu objęcie danych osobowych tajemnicą na najwyższym poziomie. Nie ujawniamy danych naszych klientów i nie wykorzystujemy ich do żadnych działań marketingowych. Co za tym idzie nie wskazujemy nigdy kim są nasi klienci, a wobec wszelkiego rodzaju zapytań, które nie mają udokumentowanej, ostatecznej podstawy prawnej, stosujemy prostą zasadę – nie ujawniamy, nie informujemy i nie komentujemy.

Nasza oferta to długoterminowa, o silnej podstawie, relacja z naszymi klientami, zbudowana przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu i dostrzeganiu indywidualnych potrzeb klienta.

Rynek diamentów
inwestycyjnych

to struktura elitarna a nie masowa. Tylko wiele lat praktyki, przekazana wielopokoleniowa wiedza, odpowiednie umiejętności, współpraca z bardzo wyjątkowymi osobami w sektorze diamentowym pozwalają na prawidłową ocenę̨ diamentów, które spełniają warunki, aby stać się diamentami inwestycyjnymi, zwłaszcza aby ocenić to w wysoce rzetelny i etyczny sposób oraz aby zapewnić klientom możliwość wyjścia z takiej inwestycji z bardzo wysokim zyskiem.

Posiadając taką wiedzę i możliwości zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, jaką kierujemy do Państwa, proponując Państwu przystąpienie do grona elitarnych klientów, którzy posiadają tak unikatowe aktywa jakim są diamenty inwestycyjne lub wykonana z nich w limitowanej serii zachwycająca biżuteria.

Luksus, Bogactwo, Nobilitacja, Ekskluzywność… każde z tych słów odzwierciedla wyjątkowość tych aktywów oraz naszej oferty.